Değerli Üyemiz,
Bu anketin amacı, Borsamız tarafından almış olduğunuz hizmet doğrultusunda memnuniyetinizi değerlendirmek ve size daha iyi hizmet sunabilmektir. Gösterdiğiniz ilgi ve hassasiyete teşekkür ederiz.

ANKET UYGULANAN ÜYE / FİRMA

ANKETİ DOLDURAN ÜYE / FİRMA YETKİLİSİ

ANKET UYGULANAN TARİHİ


Borsamız tarafından yapılan duyuru ve faaliyetler hakkındaki bilgilere hangi kaynaklardan ulaşmak istersiniz?
(Birden çok işaretleyebilirsiniz)

 • Telefon
 • Faks
 • Web Sayfası
 • Posta
 • E-posta
 • Basın
 • SMS
 • Diğer
No Değerlendirme Kriterleri Çok iyi İyi Orta Yetersiz AÇIKLAMA
(Özellikle yetersiz cevabı verdiğiniz sorularda açıklama yapmanızı rica ederiz.)
1. Borsamız hizmet ve faaliyetlerine bakış açınız?
2. Sizce, borsamız ile ilgili işlerde, borsa personelimizin yeterlilik derecesi nedir?
3. Seminer, eğitim, panel gibi etkinliklerimizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
4. WEB Sayfamızın yeterliliğini nasıl buluyorsunuz?
5. Borsamızın genel temizliğini nasıl buluyorsunuz?
6. Borsamızın sizlere yönelik duyuruları yaparken kullandığımız (sosyal medya, internet, sms, davetiye vb.) iletişim kanallarımızı ne derece başarılı buluyorsunuz?
7. Borsadan talep ettiğiniz belge ve raporları zamanında teslim alabilme memnuniyetiniz nedir?
8. Borsamız çalışanlarının sorun ve ihtiyaçlarınızın çözümü aşamasında, size gösterdiği ilgi ve alakayı ne derece yeterli buluyorsunuz?
9. Gerektiğinde üst yönetime ulaşabilme konusundaki görüşünüz?
10. Borsamızın sizi ne düzeyde temsil ettiğine inanıyorsunuz?
11. Borsamızın süreçlerini nasıl buluyorsunuz?
Yönetim ve Stratejik Planlama, Kalite Yönetim Sistemi, Bilgi,Danışmanlık ve Destek
Pamuk/Buğday Laboratuvarı
Mali Yönetim
Tescil
Üye İlişkileri
Haberleşme ve Yayınlar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, İnsan Kaynakları

Borsamızda düzenlenmesini istediğiniz eğitim, seminer, konferanslar vb. nelerdir?

 • Genel Yönetim (Kurumsallaşma, Yönetim Modelleri, Stratejik Planlama, İş Kurma ve Geliştirme vb.)
 • Pazarlama Yönetimi (Satış ve Pazarlama Yönetimi, Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma vb.)
 • Kalite Yönetimi (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS, HACCP, Ürün Belgelendirme, CE vb.)
 • İnsan Kaynakları Yönetimi (İşe Alma, Kariyer/İşgücü Planlama, Performans Yönetimi vb.)
 • Mali İşler ve Finans Yönetimi (Ekonomik Planlama ve Kontrol, Finansal Planlama vb.)
 • Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri (İnternet, E-Ticaret, Office Programları, ERP, MRP vb.)
 • Tarımın Genel Sorunları
 • Lisanslı Depoculuk Mevzuatı
 • Tarımsal Ürünlerin Kalitesinin yükseltilmesi konusunda yapılacak çalışmalar
 • Diğer