YÖNETİM KURULU

AHMET NEJAT SAĞEL
Başkan
MELİH YAVUZ
Başkan Yardımcısı
ADİL CANDAL
Sayman Üye
MUZAFFER TURGUT KAYHAN
Üye
FAHRİ SEMERCİ
Üye