TOBB GENEL KURUL DELEGELERİ

AHMET NEJAT SAĞEL
Yönetim Kurulu Başkanı
AHMET TUĞRUL BAŞER
Genel Kurul Delegesi             
MUSTAFA  TOYRAN
Genel Kurul Delegesi