KALİTE VE AKREDİTASYONNilay ORTA

Akreditasyon Sorumlusu-Yönetim Temsilcisi

info@soketb.org.tr

0 (256) 518 16 25 – 18

 

 • Yönetim Temsilcisi olarak Kalite Yönetim Sistemi'nin ilgili standarda uygun olarak kurulması, uygulanması, düzeltilmesi ve iyileştirilmesi ile denetimi ve dokümantasyonunu yürütür.
 • Kalite Yönetim Sisteminin performansını ve iyileştirme ihtiyaçlarını üst yönetime raporlar.
 • Düzeltici/Önleyici, risk ve fırsat faaliyetlerinin takibi, kontrol edilmesi ve düzeltilmesi faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumludur.
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarını organize eder.
 • Kalite Yönetim Sistemi prosedürlerinin ve talimatlarının hazırlanmasını, değişikliklerini, yayın ve dağıtımını diğer bölümlerle koordine ve takip eder.
 • Borsanın kalite problemlerinin çözümü ve kalite ile ilgili her türlü bildirimin yapılması için ilk mercidir.
 • KYS istekleri doğrultusunda gerekli proseslerin oluşturulması, uygulanması, işlerliğinin kontrolü, güncel tutulması ve sürekli iyileştirilmesinden sorumludur.
 • Personel ve Akreditasyon İzleme Komitesi toplantılarını takip eder ve kayıt altına alır.
 • Hata nedenlerinin sistematik analizinde diğer bölümlerle koordine kurar.
 • Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili olarak kurulan çalışma gruplarını koordine eder ve yardımcı olur.
 • Yönetimden, üyelerden, Genel Sekreterden ve birimlerden gelen eğitim taleplerine göre eğitim verilmesini sağlar, ilgili kayıtları tutar.
 • Kuruluşun kalite hedeflerinin gerçekleşmesini takip eder. Yıllık iş planı hazırlar.
 • Stratejik Plan hazırlama çalışmalarına katılır.