MUHASEBE VE MUAMELATNURAY KUYUMCU

Muhasebe, Vezne ve Muamelat Memuru

info@soketb.org.tr

0(256) 518 16 25 - 11

 • Muhasebe işlemlerini ve defter kayıtlarını Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğine ve birlik talimatlarına uygun olarak tutmak
 • Aylık ve yıllık mizanları, kesin hesabı, bilançoyu, bütçe izleme raporlarını hazırlamak,
 • Her yılın Aralık ayında Kasım ayı mizanının çıkmasından sonra gelecek yılın tahmini gelir ve gider bütçe tasarıları ve eki cetvelleri Genel Sekreter ile hazırlamak,
 • Bütçe ödeneği bitmek üzere olan fasıl ve maddeleri genel sekretere bildirmek,
 • Personelin maaş bordolarını, muhtasar beyannameleri ve emekli sandığı sigorta prim bordrolarını hazırlamak,
 • Genel sekreterin talimatıyla ödemeleri yapmak,
 • Haftalık gelir-gider ve banka mevduat cetvelini hazırlamak,
 • Borsaya yapılacak ödemeleri tahsil etmek,
 • Borsa binaları ve demirbaşların emniyet sigortalarının yenilenmesi sürelerini takip etmek,
 • Gelen ve Giden evrak defteri ile kıymetli evrak defterini tutmak
 • Üye kayıtlarını tutmak ve aidatları takip etmek
 • Muhasebe ve muamelat belge ve evrakları arşivlerinin düzenli tutulmasını sağlamak,
 • Genel sekreterin muhasebe ve muamelatla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.
 • Gelen üye şikayetlerinin kayıt altına alınmasına yardımcı olmak.
 • Borsa bölgesi dahilinde üretilen kütlü pamuğun alım, satım, birim fiyatlarının oluşmasında temel olan İzmir Ticaret Borsası alım, satım salonunda her gün oluşarak ilan edilen lif pamuk fiyatları temin edilerek ilan levhalarında, web sayfasında yazılı olarak, telefon santralinin robotundan sesli olarak ilan edilmesi işlemlerini yapmak. Ayrıca üyelere ve basına Fax ile göndermek.