TÜRİB üyeliği için istenen evraklar aşağıda listelenmiştir. Firma yetkilileri tarafından eksiksiz doldurulan evrakların Borsamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Gerçek Kişi Başvuru Evrakları;

1- Gerçek Kişi Başvuru Dilekçesi (İndirmek için tıklayınız)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi3- Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgâh ilmühaberi, fatura vb.)
4- Aracı kurum veya bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
5- Gerçek kişi müşteri tanıma formu (İndirmek için tıklayınız)
6- Yatırımcı aydınlatma onay ve taahhüt metini (İndirmek için tıklayınız)
7- Gerçek kişi vekil tayin formu - Vekalet verildiğinde doldurulacaktır (İndirmek için tıklayınız)

 


Tüzel Kişi Başvuru Evrakları;

1- Tüzel Kişi Başvuru Dilekçesi (İndirmek için tıklayınız)
2- Kuruluş ilanının yer aldığı ticaret sicil gazetesi örneği
3- Ticaret sicilden alınan faaliyet belgesi örneği
4- Vergi levhası örneği
5- İmza sirküleri aslı veya noter onaylı fotokopisi
6- Aracı kurum veya bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
7- Temsilci atanmasına ilişkin yetkili organ tarafından alınan karar
8- Tüzel kişi müşteri tanıma ve temsilci tayin formu (İndirmek için tıklayınız)
9- Yatırımcı aydınlatma onay ve taahhüt metini (İndirmek için tıklayınız)