YÜKSEK ÖĞRENİME YENİ BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN

                                       BURS BAŞVURU BİLGİLERİ

 

              Yüksek Örgün Öğrenim kurumunda okuyacak  Burs almak isteyen öğrenci

               burs isteğini belirten dilekçeye aşağıdaki belgeleri ekleyerek Borsa’ya süresi

              içerisinde  başvurur.

 

1) Kayıtlı  olduğu Yüksek öğretim kurumunca  verilmiş  kayıt belgesi örneği.

2) Mezun  olduğu  Lise veya dengi  okuldan aldığı diploma veya bitirme belgesi örneği ile başarı durum belgesi.

3) Nüfus hüviyet Cüzdanı fotokopisi.

4) Savcılıktan alınacak iyi hal belgesi.

5) Muhtarlıktan alınacak ikamet belgesi. (En az 3 yıldan beri Söke ilçesi   dahilinde oturuyor olduğunun belirtilmesi.)

6) 2 adet vesikalık fotoğraf.

7) Borsa tarafından verilecek ve öğrenci tarafından  doldurularak  imzalana-

cak  beyan ve taahhüt belgesi. Bu form her yıl yenilenecektir.

               8)  Borsa tarafından verilecek ve öğrenci tarafından doldurulacak “Sosyal

               Durum Formu”. Bu form her yıl yenilenecektir.

             

 

         

 

         

 

          NOT :

 

            1)1,2,4 ,5  maddelerdeki belgelerin fotokopileri geçerlidir.

          2)Başvurular dosya ile yapılır. Eksik evraktan borsa sorumlu değildir.

          3)Borsa Yönetim Kurulunca yapılacak değerlendirme sonucunda burs alacak           öğrenci Borsa tarafından aranır, Burs çıkmayan öğrenciler aranmaz.

          4)Burs çıkan öğrencinin bilgilerinin doğruluğu Borsa tarafından araştırılır.

 

 

 

 

 

YÜKSEK ÖĞRENİMDE OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN

                                       BURS BAŞVURU BİLGİLERİ

 

              Yüksek Örgün Öğrenim kurumunda okuyan  Burs almak isteyen öğrenci

               burs isteğini belirten dilekçeye aşağıdaki belgeleri ekleyerek Borsa’ya süresi

              içerisinde  başvurur.

 

1) Nüfus hüviyet Cüzdanı fotokopisi.

2) Savcılıktan alınacak iyi hal belgesi.

3) Muhtarlıktan alınacak ikamet belgesi. (En az 3 yıldan beri Söke ilçesi   dahilinde oturuyor olduğunun belirtilmesi.)

4) 2 adet vesikalık fotoğraf.

5) Borsa tarafından verilecek ve öğrenci tarafından  doldurularak  imzalana-

     cak  beyan ve taahhüt belgesi. Bu form her yıl yenilenecektir.

6) Borsa tarafından verilecek ve öğretim kurumunca doldurulacak ve onay-

lanacak burs istek formu. Bu form her yıl yenilenecektir.

                7)  Borsa tarafından verilecek ve öğrenci tarafından doldurulacak “Sosyal

                Durum Formu”. Bu form her yıl yenilenecektir.

                8) Öğrencinin transkript belgesi.

 

         

 

         

 

          NOT :

 

         

            1)2 ve 3.  maddelerdeki belgelerin fotokopileri geçerlidir.

          2)Başvurular dosya ile yapılır. Eksik evraktan borsa sorumlu değildir.

          3)Borsa Yönetim Kurulunca yapılacak değerlendirme sonucunda burs alacak           öğrenci Borsa tarafından aranır, Burs çıkmayan öğrenciler aranmaz.

          4)Burs çıkan öğrencinin bilgilerinin doğruluğu Borsa tarafından araştırılır.

 

 

BURS BAŞVURU DOSYASINI İNDİR