İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI


Kadro cetvelinde belirtilen ve yeterli sayıda personel istihdam edilerek ve pozisyonların yedeklemesi de göz önünde bulundurularak uygun, hakkaniyetli ve yasalara uygun planlanmak

Personelin ihtiyacına yönelik eğitimler gerçekleştirmek,

Takdir ve ödüllendirmeleri gerçekleştirmek,

Personel memnuniyeti yönünde hareket etmek ve insan kaynakları sürecini sürekli geliştirmek Söke Ticaret Borsası’nın temel insan kaynakları politikasıdır.