DOSYA ARŞİVİ


5db8be53-7a00-4b9a-94aa-b77895

05.06.2020, 05.06.2020

eded7ffc-f0c9-4dff-99ae-fc5281

04.06.2020, 03.06.2020

91b95206-074b-4ccb-8d49-2f37bc

02.06.2020, Mayıs

7bc64282-0a44-456e-8c8c-59a42c

02.06.2020, Nisan

b7ce1c7f-60c0-4513-b141-d7fd74

02.06.2020, Mart

17d9febd-5692-4ea9-888c-4d7647

02.06.2020, Şubat

4403fa69-bc20-4301-b65b-3b4944

02.06.2020, Ocak

9eba1eb5-34d3-402d-8e64-ed1dac

02.06.2020, 03-09.02.2020

02c6935b-978a-4467-a7d8-560cae

02.06.2020, 27.01.2020-02.02.2020

9ea3c6fc-be02-4dd9-8039-8609bd

02.06.2020, 20-26.01.2020

0bf10e28-4173-4856-8f75-518c22

02.06.2020, 13-19.01.2020

28ae6a53-e78c-4c39-9f89-0446af

02.06.2020, 06-12.01.2020

4095992e-6b38-487b-bb20-97d939

02.06.2020, 01-05.01.2020

a34ae9a0-186e-453e-bc1d-ed387a

01.06.2020, 01.06.2020

cc521f23-6bc1-4803-b0f8-37bed3

01.06.2020, 25-31.05.2020

16b2624b-54a2-400b-a051-00e647

01.06.2020, 18-24.05.2020

f94638c5-ab13-4cdc-aec3-bfebac

01.06.2020, 11-17.05.2020

a7e78d6f-31d6-48af-9f93-3828ee

01.06.2020, 4-10.05.2020

6a4be2d3-acba-4428-a01b-a0e8a8

01.06.2020, 27.04.2020 - 03.05.2020

58eabe1b-8cb0-4f68-b3c7-a56064

01.06.2020, 20-26.04.2020

c61cb754-4578-4c72-9755-c9a21b

01.06.2020, 13-19.04.2020

7c524277-5570-4efa-a912-7f9fb2

01.06.2020, 06-12.04.2020

98f25440-5667-4801-bfc0-2ad15e

01.06.2020, 0.03.2020 - 05.04.2020

4ac0f0cf-cedf-490f-b567-e69647

01.06.2020, 23-29.03.2020

4ae17ff5-8979-488c-b886-72d822

01.06.2020, 16-22.03.2020

328faebf-405e-4666-9910-1e6562

01.06.2020, 09-15.03.2020

5272f45b-bf73-4984-a7d9-42c7f8

01.06.2020, 02-08.03.2020

d54a6d1a-1a2a-4c68-932f-fcc5bb

01.06.2020, 24.02.2020 - 01.03.2020

2f1028bc-00aa-41c5-8898-26ffa8

01.06.2020, 17-23.02.2020

49e7b0c7-469f-4dc3-9118-9446a3

01.06.2020, 10-16.02.2020

25936f5c-9963-466a-8b41-ca70e9

29.05.2020, 29.05.2020

00d5e6f0-c29d-41db-83fc-aff94d

28.05.2020, 28.05.2020

aa9c21ea-a1de-41c3-ba58-e9203d

19.03.2020, Mart Ayı Dünya Pamuk Bülteni

bdf91a04-26c9-436d-922a-7d943f

17.02.2020, 2019 Pamuk Sektör Raporu

c91b2fb7-ad26-4b83-bad2-35b262

02.06.2020, 31.01.2020

620be4b5-147e-4544-b106-df4725

02.06.2020, 30.01.2020

a34331df-cc37-4a3b-b6eb-0134cc

02.06.2020, 29.01.2020

9dcabd31-3139-40ac-bef2-ac8bb6

02.06.2020, 28.01.2020

bd1f2ec7-cfe8-4c03-80b7-9e761c

02.06.2020, 27.01.2020

efbd7dc0-1506-4988-b162-6d4d29

02.06.2020, 24.01.2020

955e43dc-1cf5-4357-ac92-b89670

02.06.2020, 23.01.2020

9da5ea72-7b19-4b01-8987-85f35a

02.06.2020, 22.01.2020

de0a8ef9-1ae5-4990-ae29-3ec5b6

02.06.2020, 21.01.2020

a6ea14f0-69d9-4fbe-8852-17d1b9

02.06.2020, 20.01.2020

aa5123d4-f152-46f5-ae95-4dacb9

02.06.2020, 17.01.2020

d965b9c8-951e-4db4-9d59-83473b

02.06.2020, 16.01.2020

4aac0e07-d671-4575-ac3f-d7ffbf

02.06.2020, 15.01.2020

9f2e7fc6-f7db-43ec-8028-d9bc30

02.06.2020, 14.01.2020

a531c438-433a-479f-a98f-a5ab88

02.06.2020, 13.01.2020

2e24db78-dcee-4588-9c80-03b5b0

13.01.2020, Dünya Pamuk Verileri

4dad7573-7d04-4beb-9e8c-4297d3

02.06.2020, 10.01.2020

4efe68a3-f18e-4a6c-8058-002487

02.06.2020, 09.01.2020

9a5ce5ae-af1d-4521-8269-77a0e5

02.06.2020, 08.01.2020

cf606ae2-9aa2-43fc-9a32-d69e39

02.06.2020, 07.01.2020

82b9018c-ba6a-4292-bf5a-c4c0f0

02.06.2020, 06.01.2020

80359f16-7b2e-475b-b594-de638e

02.06.2020, 03.01.2020

55d3c4d6-930d-4a37-8394-7d34a9

02.06.2020, 02.01.2020

07a62d34-e531-49c8-adfa-8c2c9b

02.01.2020, Eylül-aralık 2019

PAMUK KASIM BÜLTENİ.pdf

29.11.2019, Dünya Lif Pamuk Verileri

dunya-pamuk-fiyatlari (2).xls

13.11.2019, 2019 Dünya Pamuk Fiyatları

müstahsil-yeni.xlsx

17.10.2019, Güncel Müstahsil Alım Beyannamesi Örnek Excel Dosyası...

TESCILLISTE.xlsx

04.10.2019, Müstahsil Alım Beyannamesi Örnek Excel Dosyası

Mayıs- Ağustos lEdergi SON HAL

20.11.2019, Mayıs-ağustos E Dergi

2017-2020 Stratejik Plani revi

26.08.2019, 2017-2020 Stratejik Plan

a4 ebat borsa 2018 yeni.pdf

23.08.2019, 2018 Faaliyet Raporu

TÜRİB BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ

16.07.2019, Türib Kayıt Için Gerekli Evraklar

Ocak-Nisan lEdergi SON HALİ.pd

04.07.2019, Ocak-nisan E Dergi

orgnzsyn.jpg

17.06.2019, Organizasyon Şeması

2015-2019 dunya-pamuk-fiyatlar

10.06.2019, 2015-2019 Dünya Pamuk Fiyatları

Ekim-Aralık Edergi 2018.pdf

07.03.2019, Ekim-aralık E-dergi 2018

pamuksektorraporu 2018.pdf

19.02.2019, Pamuk Sektör Raporu 2018

pamuksektorraporu 2018.pdf

19.02.2019, Ulusal Pamuk Konseyi(upk) Pamuk Sektör 2018 Raporu

doc03313220190204164830.pdf

04.02.2019, Cosme Kümelenme Çağrısı

TEMMUZ-EYLUL E-DERGİ.pdf

02.10.2018, Temmuz-eylül E-dergi 2018

ilan.pdf

12.07.2018, Ilan:4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değ. Ve Kdv Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Nisan-Haziran Edergi.pdf

06.07.2018, Nisan-haziran 2018 E-dergi

İstihdam tesvikleri.pdf

18.04.2018, Istihdam Teşvikleri

2017 Pamuk Sektor Raporu.pdf

13.04.2018, 2017 Pamuk Sektör Raporu

Ocak-Mart E-Dergi 2018.pdf

01.06.2018, Ocak-mart E-dergi 2018

WhatsApp Image 2018-03-21 at 0

21.03.2018, Ilan (söke Mal Müdürlüğü)

doc02865620180314154223.pdf

14.03.2018, Borsamız Organ Seçimleri

Ekim Aralik Edergi.pdf

12.03.2018, Ekim-aralık E-dergi 2017

20180226-15.pdf

26.02.2018, 2018 Tarımsal Desteklemeler Belli Oldu

IPARDII_UcuncuBasvuruCagriIlan

26.01.2018, Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başvuru Çağrı Ilanı

Pamuk Randıman ve Fıre oranlar

22.01.2018, Pamuk Randıman Ve Fire Oranları

Sayfa 1.pdf

10.01.2018, Geka Proje Teklif Çağrısı

dunya-pamuk-fiyatlari (2016-17

28.12.2017, Dünya Pamuk Fiyatları 2016/17

20172018-sezonu-ege-bolgesi-pa

28.12.2017, 2017/2018 Sezonu Ege Bölgesi Pamuk Rekolte Tahmini

1.11.2017 tarihli Resmi Gazete

01.11.2017, Toprak Analizi Desteği Yeniden Başlıyor

Devlet Destekleri Tanıtım Topl

16.10.2017, Dış Tıcaret Bılgılendırme Semınerı

KKYDP Tarıma Dayalı Ekonomik Y

13.10.2017, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Toplantısı

KKYDP TEBLİĞİ.pdf

04.10.2017, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Tebliği

Temmuz-Eylul2017E-Dergi.pdf

02.10.2017, Temmuz-eylül E-dergi 2017

Soke TB Organ Secileri Hak..pd

20.09.2017, Söke Ticaret Borsası Organ Seçimleri Hakkında Duyuru

FAALİYET RAPORU BORSA 2016.pdf

09.08.2017, 2016 Faaliyet Raporu

duyuru.pdf

19.07.2017, Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Khk'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hak.

E-DERGI.2017NISAN-HAZIRAN.pdf

04.07.2017, E-dergi 2017 Nisan-haziran

IPARDII_IkinciBasvuruCagriIlan

20.06.2017, Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 Ipard Programı (ıpard Iı Dönemi) Ikinci Başvuru Çağrı Ilanı

Pamuk Sektör Raporu...pdf

20.06.2017, Pamuk Sektör Raporu2016

Is Ilanı_Saha Eğitim ve Kapasi

30.05.2017, Ipud(ıyı Pamuk Uygulamaları Derneği) Iş Ilanı

Stratejik Plan2017-20 REV01.pd

07.01.2018, 2017-2020 Stratejık Planı

Ocak-Mart E-dergi 2017.pdf

17.04.2017, Ocak- Mart 2017

2015-2016 PAMUK FIYAT KARSILAS

16.03.2017, 2015-2016 Pamuk Fiyatları Karşılaştırması

2017YillikIsPlani.pdf

24.04.2017, 2017 Yıllık Iş Planı

2016 Yillik Is Plani Rapor.pdf

18.04.2017, 2016 Yıllık Iş Planı Raporu

Ekim-Aralık E-Dergi.pdf

12.01.2017, Ekim-aralık E-dergi

Projeler Listesi.pdf

29.12.2016, Projeler Listesi

Aylik Pamuk Fiyat Ort..jpg

19.12.2016, Aylık Ortalama Pamuk Fıyatları (temmuz-aralık 2015) (ocak-mayıs 2016)

Amerikan Pamugu.pdf

18.04.2017, Amerikan Pamugu Istatistiki Veriler(ekim-aralık 2015)(ocak-eylul 2016)

Dunyada Pamuk.pdf

18.04.2017, Dünya Da Pamuk

IMG-20160325-WA0003.jpg

15.12.2016, Söke Ticaret Borsası Üyelerine Nefes Kredisi

20162017-sezonu-ege-bolgesi-pa

28.12.2017, 2016/2017 Sezonu Ege Bölgesi Pamuk Rekolte Tahmini

Bilirkisi Listeleri Ilani.pdf

11.10.2016, Bilirkişi Listeleri Ilanı

Temmuz-Eylul E-dergi.pdf

07.10.2016, Temmuz-eylul E-dergi

UYE LISTESI.pdf

05.09.2016, Soke Tıcaret Borsası Uye Lıstesı

UYE LISTESI.pdf

02.01.2017, Söke Ticaret Borsası Uye Listesi

Nisan-Haziran E-Dergi [139339]

13.07.2016, Nisan-haziran Borsa Dergisi

HIZMET-STANDARTLARI-TABLOSU.pd

13.07.2016, Hizmet Standartları Tablosu

Uye-Memnuniyet-Anketi.pdf

13.07.2016, Üye Memnuniyeti Anketi

Istek-Oneri-Sikayet-Formu.pdf

13.07.2016, Istek-öneri-şikayet Formu

kayit_beyannamesi_gercek.pdf

12.07.2016, Kayıt Beyannamesi (gerçek)

kayit_beyannamesi_tuzel.pdf

12.07.2016, Kayıt Beyannamesi (tüzel)

logo-588x496.png

12.07.2016, Logo

kotasyonlistesi_2016.pdf

12.07.2016, Kotasyon Listesi

3412.doc

08.07.2016, Hassas Kontrollü Iklimlendirme Cihazı Ihalesi 2

3405.pdf

18.04.2017, Ocak-mart 2016