1/1

12 Aralık 2023 Salı     322

Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu

18-20 Aralık 2023 tarihleri arasında Ankara’da “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu” düzenleneceği belirtilmektedir. Sempozyum programı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ve Türk Tarih Kurumu internet siteleri ile https://tarimveormanciliksempozyumu.ttk.gov.tr adresinden ilan edilecektir
×